Under Momma Merzis föreläsning får vi följa med på en resa från hans uppväxt i ett invandrartätt område där familjen kämpar för att få mat på bordet. Hur han väljer den kriminella banan med droger och har suicidtankar när livet inte blev som han tänkt. Att gå från att inte ha en tilltro till samhället till att arbeta på en statligmyndighet, starta ett fotbollslag och medverka i TV4:a Farmen.

Momma växte upp i ett miljonprogramsområde med fattigdom och segregation. Föräldrarna kom från Libanon vilket gjorde att han såg annorlunda ut jämfört med vissa andra barn i skolan. När han kom till skolan efter sommarlovet hade Momma ingen berättelse om den där fantastiska solsemestern då han varit hemma pga. att familjen inte hade råd att resa.
Momma drömde inte om märkeskläder utan att få ha hela och rena kläder och om ett välfyllt kylskåp. Detta ledde till att han slogs men skolkamrater även snattade mat i affärer.

Han provspelade i ett känt fotbollslag då Momma var en framgångsrik fotbollsspelare men fick tyvärr inte platsen i laget. Samtidigt skilde sig Mommas föräldrar och han började missköta skolan, använda droger och valde den kriminella banan. Momma mådde inte bra och tankar på att ta sitt liv kom.

Världen är inte svart eller vit.

En dag stod det en kvinna utanför hans dörr. Det var inte Polisen som Momma hade trott, utan någon som erbjöd honom ett jobb. Han skulle arbeta med ungdomarna i området. Detta blev vändpunkten i hans liv.

Momma har startat FK Karlshamns United (fotbollslag) för att motverka segregation där de även har läxläsning för barn. Han har jobbat på statligmyndighet och medverkat i tv4:s Farmen. Är idag coach mot arbetsmarknaden och egen företagare.

2020 deltog Momma i TV4’s Farmen.

Genom Mommas föreläsning får man följa hans uppväxt med fattigdom och segregation, att välja droger, bli kriminell med suicidtankar till där han är idag. Att det finns möjligheter till att ta en annan väg än den han tog.

Mommas standardföreläsning riktar sig mot skola- både till elever och personal, HVB hem, fältsekreterare och myndighetspersonal. Han skräddarsyr föreläsningen mot målgrupp som vill ta del av hans föreläsning. Momma har även föreläsningar med inriktning • Att växa upp i invandrartätt område • Starta en fotbollsklubb.

 

Momma föreläser på svenska och arabiska.

Hör av dig till Hjärnkoll för att veta mer.

 

Länkar:

Lyssna på – Kokar. Sång av Momma