Paula med många andra som drabbats av utmattningssyndrom vittnar om en identitetskris. Vem är man när man inte längre kan prestera och vara “duktig”? Hur går man vidare? Hur kan man skapa ett liv i balans?

Trots livsförändringar i arbetslivet efter första “kraschen” föll Paula tillbaka i liknande mönster som före utmattningen och efter ett återfall tvingas hon gå till botten med vad som orsakat hennes utmattning.

Ser utmattningsdiagnosen som en erfarenhet som hon inte vill vara utan!

Efter en 8 år lång personlig resa vill Paula nu dela med sig av sina framgångsfaktorer, verktyg för återhämtning och förhållningssätt till utmattning som i hennes fall varit avgörande för ett nytt hälsosamt förhållande till sig själv och stress.

En ny livspassion i form av kreativt skapande har varit ett viktigt verktyg för att hantera ångest, leva i flow, medveten närvaro och att finna sin inre, unika styrka.

Vägen tillbaka har för Paula inneburit en ny yrkesidentitet som studie och yrkesvägledare samt återhämtningsterapeut. Detta har medfört kunskap om diagnosen och dess komplexitet men framför allt en personlig insikt och en meningsfullhet i att vända en motgång i livet till en framgång.

Hon vill vidga perspektiv och öka förståelsen för utmattningsdiagnos som inte kan lösas genom “quick fix”. Det första steget i att läka är att inse att det måste få ta tid och engagemang. Nyckelkomponenter i hennes resa har varit acceptans, att förlåta sig själv och känna tacksamhet till livet.

En livsförändring och större självinsikt kan leda till ett rikare och lyckligare liv!

Paula kan anpassa sin föreläsning efter olika målgrupper och teman, exempel:

  • Verktyg och metoder för en holistisk återhämtning
  • Kreativitet som verktyg i återhämtning
  • Energiarbete och flow för välmående
  • Medveten närvaro, meditation och andningens betydelse för återhämtning

Hör av dig till Hjärnkoll för att veta mer.