När Susanna för andra gången kände av utmattningssyndrom förstod hon att en livsstilsförändring krävdes. Vad var det som gjorde att hon än en gång var på väg in i väggen och hur skulle hon få livsglädjen tillbaka? Vad var det hon inte förstod? Susanna har erfarenhet av 3 generationers psykiska ohälsa.
  Susanna berättar om hur hennes uppväxt har påverkat henne och vilka nycklar hon har funnit för att hitta sig själv. Fokuset flyttades från utsidan till insidan för att upptäcka och bli medveten om det som fungerar och rensa bort och hitta lösningar till det som hindrar. Nyfikenheten och vikten av att förstå har gjort att hon idag kan leva sitt liv mer balanserat och som utgår från hennes behov och önskningar, inte någon annans.

Det är inte farligt att möta sig själv!

Det Susanna vill förmedla är ett hopp, det går tar sig ur psykisk ohälsa, genom att förstå och se att man inte är sina erfarenheter utan det är något man har varit med om. Genom att ha en vilja som skapar motivation till att bryta det mönster som skapar det ofriska, då kommer man långt. Det låter lätt men kräver att man vågar möta de rädslor som växer fram samt kraften att leda sig själv mot hälsa. Skammen och skuldkänslorna är borta. Nedstämdheten likaså. Hur skönt är inte det, säger Susanna. Det är inte farligt att möta sig själv! Det är lätt att följa med när hon pratar om vilka nycklar hon har hittat och hon kopplar ihop det med viss modern vetenskap. Susanna hoppas på att hennes berättelse kan så ett frö samt hjälpa andra att förstå att det är bättre att ta tag i sitt liv och göra de förändringar som krävs, innan en utbrändhet sker. Susanna föreläser också som anhörig. Om erfarenheter kring hennes cancersjuka mamma och hennes vilja om att få vårdas hemma. Hör hennes berättelse om hur hemtjänst och hemsjukvård samarbetar med de anhöriga för att klara av en närståendes sista tid i hemmet. Vad fungerar, vad behöver lösas och hur hittar man kraft att orka när fler närstående blir sjuka under samma period? Susanna delar öppet med sig av sina erfarenheter. Susanna är förutom Hjärnkollambassadör även utbildad pedagog, har jobbat flera år inom skolans värld, är naturterapeut, friskvårdsguide och jobbar som timanställd på NSPH Blekinge. Susanna har stora möjligheter att ge dig som beställare en skräddarsydd föreläsning inom flera olika inriktningar bl.a.  • Känslorna styr våra liv. • Självmordstankar som ung. • Utmattning och kronisk nedstämdhet. • Från utmattning och tillbaka. • Naturen, som helande kraft: Skogsbad och natur, mindfulness i skogen. • Det personliga ledarskapet, om att ta tillbaka kontrollen. • Den inre hälsan. Hör av dig till Hjärnkoll för att veta mer.   Susanna har skrivit insändare i BLT och varit med i Sverige radio P4 https://sverigesradio.se/avsnitt/2372338 (Tid för intervjun under avsnittet 1:14:48) Känslan av utanförskap ersattes när jag vågade möta min själ (blt.se)