Paula Hiller

Paula föreläser om identitetskris i samband med utmattningssyndrom och om hennes återhämtningsstrategier för att undvika återfall och finna balans och hälsa i livet.