Linda Nordqvist

Linda föreläser om sin dubbeldiagnos bipolär och ADHD; hur det är att leva ett liv som går upp och ner lite oftare än för andra. Hennes arbete har motiverat henne till att prata mer om psykisk ohälsa hos ungdomar och hur vi kan förebygga det. Hon föreläser om hur en diagnos inte är något negativt och hur den är en del av livet. Linda bor i Blekinge.

Stefan Henriksson

att växa upp i familjehem, om missbruk och om att lämna kriminalitet. Han berättar också om återhämtning och strategier. ADHD & biopulär

Momma Merzi

Genom Mommas föreläsning får man följa hans uppväxt med fattigdom och segregation, att välja droger, bli kriminell med suicidtankar till där han är idag. Att det finns möjligheter till att ta en annan väg än den han tog. Momma bor i Blekinge.

Susanna Lustig

När Susanna för andra gången kände av utmattningssyndrom förstod hon att en livsstilsförändring krävdes. Vad var det som gjorde att hon än en gång var på väg in i väggen och hur skulle hon få livsglädjen tillbaka? Vad var det hon inte förstod? Susanna har erfarenhet av 3 generationers psykiska ohälsa. Hon bor i Blekinge.