Sophie Rålin

Sophie vill med sina föreläsningar öka kunskapen och förståelsen kring NPF, men också förmedla sina hållbara strategier i bemötande och stödjande av personer med NPF. Förmedla hopp till dem som har en anhörig med psykisk sjukdom och visa att det finns vägar ut ur utmattning.

Gunnel Bonthron

Gunnel föreläser, ur ett anhörigperspektiv, om när psykisk ohälsa vände upp och ner på tillvaron då hennes äldsta dotter drabbades av svår psykossjukdom. Gunnel bor i Kalmar.