Hjärnkoll värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du har rätt att bli tydligt informerad om hanteringen av dina personuppgifter.

 

Hjärnkoll Blekinge vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning. Vi säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Hjärnkoll Blekinge är en del av NSPH Blekinge, org. nr. 802488-1867, som är personuppgiftsansvarig. Hjärnkoll Blekinge verkar i Blekinge län, Kronobergs län och Kalmar län, med kansli i Ronneby.

Vissa uppgifter delas med Riksförbundet Hjärnkoll, men endast de uppgifter som anses som absolut nödvändiga. Dessa uppgifter gäller för ambassadörer och uppdragsgivare som valt att sända intresseanmälan via Riksförbundet Hjärnkoll. Du kan läsa mer om riksförbundets personuppgiftspolicy här.

Hjärnkolls övriga regionala föreningar, samt riksförbundet, som är egna juridiska personer, är i sin tur egna personuppgiftsansvariga.

 

Ambassadörer

Hjärnkoll Blekinge och Riksförbundet Hjärnkoll samlar in vissa personuppgifter när du blir ambassadör via vårt ambassadörsregister. Där sparar vi förutom namn, adress och mejladress viss personlig information om dig som vi behöver för att kunna matcha dig som ambassadör mot uppdragsgivarens önskemål. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är ambassadör, men rensas bort om du inte längre vill vara ambassadör. Registret ligger i en särskild databas som hanteras av ett fåtal personer på kansliet. Vid matchningen förmedlas dina uppgifter vidare till uppdragsgivaren, men bara efter ditt godkännande. Om du som ambassadör vill veta vilka uppgifter vi har om dig, skriv till info@nsphblekinge.se

 

Uppdragsgivare

Vi sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, dvs de som anlitar ambassadörer som föreläsare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande. I de fallen då Hjärnkoll Blekinge inte kan erbjuda en ambassadör med erfarenheter som uppdragsgivaren efterfrågar, sänder vi intresseanmälan vidare till riksförbundet. Båda föreningarna sparar då uppdragsgivarens kontaktuppgifter.

 

Foton

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra egna evenemang. En del foton publiceras på webbplatsen och våra sociala kanaler för att berätta om Hjärnkolls arbete. Vi försöker alltid att be om tillåtelse från de personer som förekommer på bild.

 

Cookies på webbplatsen

En cookie-fil är en del av en text som kan placeras i din dators hårdvara. Riksförbundet Hjärnkoll använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig.

Läs mer om hur vi använder cookies på vår webbplats.

 

Övriga personuppgifter

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning, en föreläsning, ett seminarium eller ett annat arrangemang via vår webbsida eller via e-post. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

 

Vilka är dina rättigheter?

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Ändamålen för behandlingen kan variera.

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen info@nsphblekinge.se

Du har också rätt att:

  • Begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • Begära radering av vissa uppgifter
  • Begära att vi begränsar behandlingen
  • Få personuppgifter överförda

Om du anser att Hjärnkoll Blekinge/NSPH Blekinge har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen.