Tre av fyra har direkt eller indirekt erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå kan det vara svårt att prata om det. Många är rädda för att bli diskriminerade eller mobbade. Andra, som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa är rädda för att göra fel.

Kärnan i Hjärnkoll är våra ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. Våra ambassadörer utbildar och föreläser inom en rad områden: om sin resa inom psykiatrin, olika psykiska sjukdomar och funktionstillstånd, migration och återhämtning. De förmedlar hopp och engagemang om att det går att förändra en situation och arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa.

 

Våra mål

  • Skapa en friskhetsfrämjande miljö
  • Uppmuntra till ett öppet klimat som tillåter samtal kring psykisk ohälsa
  • Arbeta mer förebyggande
  • Upptäck tidiga tecken och vet hur du bör göra när någon i din närhet mår dåligt.

 

Bakom Hjärnkoll står organisationerna som ingår i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Mellan 2009 och 2014 var Hjärnkoll en nationell kampanj som drevs av Handisam/Myndigheten för delaktighet i samarbete med NSPH. Sedan 2015 är vi ett riksförbund med flera regionala förbund runt om i Sverige. Vårt arbete leds av en styrelse. Riksförbundet har också ett kansli.

 

Du kan boka Hjärnkollambassadörer för föreläsningar och utbildningar. Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig.