Digitala föreläsningar

Utöver våra ordinarie föreläsningar kan flera av våra ambassadörer också hålla sin föreläsning via länk, vilket skapar flera möjligheter för dig som beställare att boka en Hjärnkollambassadör. Hjärnkoll följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Priset för en digital föreläsning är detsamma som för en ordinarie föreläsning.

 

Vad kan en ambassadör användas till?

Du kan boka en ambassadör till en föreläsning, där hen berättar och samtalar utifrån sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och/eller som anhörig.

Andra sammanhang där ambassadörens erfarenhet kan komma till nytta är t.ex. panelsamtal, kompetensutvecklingsdagar eller vid verksamhetsutveckling där ambassadörens eget perspektiv på t.ex bemötande inom vården, anpassningar i skolan kan ha stor betydelse i processen. Våra ambassadörer kan också vara delaktiga i fokusgrupper och referensgrupper i utvecklingsarbete inom t.ex. slutenvården inom BUP.

Några exempel på aktörer som har anlitat våra Hjärnkollambassadörer är kommuner, landsting, myndigheter, skolor, vården och privata företag.

 

Våra ambassadörers erfarenhet

På Hjärnkoll riks hittar du ambassadörer mellan 19 och 70+, tillsammans representerar de ett brett spektrum inom psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder. De har till exempel erfarenhet av depression, utmattningssyndrom, ADHD, ADD, autismspektrumdiagnos, bipolär sjukdom, tvångssyndrom, schizofreni, anhörig till person med psykisk ohälsa mm. Besök vår sida ”Våra ambassadörer” för att ta reda på vilka ambassadörer som finns i Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Några av Hjärnkolls ambassadörer har även:

Ambassadörerna kan bidra med en unik kunskap om till exempel: 

  • hur det är att leva med psykisk ohälsa, till exempel utmattningssyndrom, bipolär sjukdom, ADHD, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), psykos och autismspektrumdiagnos
  • hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa 
  • hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa 
  • hur migration kan påverka psykisk hälsa 
  • hur det är att vara senior med psykisk ohälsa

Är du nyfiken på att ta del av våra ambassadörers presentationer som berättar lite mer om vad de föreläser om? Läs mer här.

Vad kostar det att boka en ambassadör?

  • Att anlita en ambassadör kostar 6 200 kronor per föreläsning (gäller både fysisk och digital föreläsning). Kostnader för eventuella resor och övernattning kan tillkomma. Fakturering sker efter utfört uppdrag. Betalningsvillkor 30 dagar.
  • Att boka Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer inklusive samtalsgruppledare kostar 9 700 kronor per grupp om åtta tillfällen, kostnader för material och resor tillkommer.

I händelse av inställd föreläsning, mindre än 7 dagar, orsakad av uppdragsgivaren, betalar uppdragsgivaren fullt arvode till föreläsaren samt ersätter resor och eventuellt boende som ej går att avboka. I händelse av sjukdom eller annan oförutsedd händelse, försöker Hjärnkoll att ersätta uppdragsgivaren med en Iikvärdig föreläsare.

Kontakta oss gärna på info@nsphblekinge.se eller boka@hjarnkoll.se om du har frågor om våra ambassadörer, ambassadörsbokningar eller kringkostnader gällande t.ex. panelsamtal eller fokusgrupper.

 

Hantering av personuppgifter

Hjärnkoll Blekinge och i vissa fall Hjärnkoll Riks sparar kontaktuppgifter (namn, adress, mejladress, telefonnummer) till uppdragsgivare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande. Läs mer om hur Hjärnkoll Blekinge hanterar personuppgifter.